LEARNING PATH

Apply for Thailand Quality Award 2018

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 2 มีนาคม 2561 โดยองค์กรที่สนใจสามารถ download คู่มือการสมัครขอรับรางวัล ประจำปี หรือศึกษาศึกษา ขั้นตอนการสมัครขอรับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ การยื่นขอรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น รายละเอียดสามารถเข้าได้ที่นี่ –> การยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นประจำปี (Online) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631 – 632 E-mail: tqa@ftpi.or.th...
LEARNING PATH

รับสมัครเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภาระกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2018 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด download คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Online) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 2 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 (รับสมัครเฉพาะทาง Online เท่านั้น)  ...

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation 2017) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class 2017 – TQC 2017) เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน...

 

Logo

NEWS

Latest News

กระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 ให้แก่ 4 องค์กรไทยคุณภาพ

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยมี 4 องค์กรไทยคุณภาพ...

อ่านต่อ

General Topic Articles

All Articles