ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559–2560 ไม่จำกัดจำนวน

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดให้ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 – 2560 ไม่จำกัดจำนวน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ TQA และรับหนังสือที่ ชั้น 15 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) ตั้งแต่วันนี้จนกว่าหนังสือจะหมด >> แบบฟอร์มขอรับหนังสือ Click –> https://www.tqa.or.th/booking/

องค์กรสามารถใช้หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 – 2560 เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับการนำไปศึกษา และพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงองค์กร รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์กรต้องการที่จะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในรอบปี 2561 องค์กรจะได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 – 2562 โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะจัดงานสัมมนา Change in Criteria ภายในเดือน ธันวาคม 2560 และองค์กรที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับ หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562 ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 630, 632 (คุณมุจจรินทร์, คุณอรรถวุฒิ)