ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562

 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดให้ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 – 2562 โดยกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ TQA และรับหนังสือที่ ชั้น 15 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) >> แบบฟอร์มขอรับหนังสือ Click –> https://www.tqa.or.th/booking/

รายละเอียดพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 630 (คุณมุจจรินทร์)