Apply for Thailand Quality Award 2018

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 2 มีนาคม 2561 โดยองค์กรที่สนใจสามารถ download คู่มือการสมัครขอรับรางวัล ประจำปี หรือศึกษาศึกษา ขั้นตอนการสมัครขอรับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์

การยื่นขอรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น รายละเอียดสามารถเข้าได้ที่นี่ –> การยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นประจำปี (Online)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631 – 632 E-mail: [email protected]