รับสมัครเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภาระกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2018 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด download คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Online) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 2 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 (รับสมัครเฉพาะทาง Online เท่านั้น)