ขอเชิญสมัครหลักสูตรฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562

สำนักงานรางวัลคุณภาพ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/services/training/tqa-training โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ)