การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2566

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภารกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2023 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 632, 634 (คุณพิมพ์พรรณ, คุณดำรง) e-mail: [email protected]

Download เอกสารแนะนำการอบรม

Download คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Download คู่มือแนะนำการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Online )

 

Click >> สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Online)

การสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนใช้ได้เพียง 1 Email ต่อ 1 User และ Username ต้องระบุเป็น e-mail เท่านั้น