หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467 (คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณพนิตนาฎ) e-mail: [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม