องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2545

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Thailand Quality Award – TQA

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
ที่อยู่:          54 หมู่ 5 ถ.สุดบรรทัด อ.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class – TQC

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:          44 หมู่ 1 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 10400

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
ที่อยู่:          1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่:          46/77-78 ชั้น 16 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ที่อยู่:          33/1 หมู่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่:         อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 5-6 ซ.จุฬาฯ 12(2) ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10300

 

บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่:         101/66 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120