รางวัลคุณภาพแห่งชาติของนานาประเทศ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลบริหารจัดการที่ยอมรับจากนานาประเทศมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

North America
1. Malcolm Baldrige National Quality Award
2. Canada Awards for Excellence
3. Mexican Quality Award
Europe
1. Austrian Quality Award
2. Belgian Quality Award
3. Czech Republic National Quality Award
4. Danish Quality Prize
5. European Quality Awards
6. Finnish Quality Award
7. French Quality Award
8. German National Quality Award
9. Hungarian Quality Development Center Award
10. Irish Quality Award
11. Italian Quality Award
12. Latvian Quality Award
13. London Chamber of Commerce Business
14. Netherlands National Quality Award
15. Northern Ireland Quality Awards
16. Norwegian Quality Prize
17. Polish Quality Award
18. Portuguese Quality Award
19. Scottish Quality Award
20. Spanish Quality Award
21. Swedish Quality Award
22. Swiss Quality Award
23. The Q-Mark Irish National Quality Award and Irish Business Excellence Award
24. The Wales Quality Award
25. UK Quality Award for Business Excellence
South America
1. Argentine National Quality Award
2. Ecuador National Quality Award
3. National Quality Award of Brazil
4. Peru National Quality Award
5. Premio Nacional La Caldad
6. Uruguayan National Quality Award
Africa
1. The South African Performance Excellence Award
Australia
1. Australian Business Excellence Award
2. Fiji Quality Awards
3. New Zealand Quality Award Program
Asia
1. Colombia National Quality Award
2. Dubai International Award for Best Practices
3. HKMA Quality Award
4. Israel National Industrial Quality Award
5. Japan Quality Award
6. Philippines National Quality Award
7. Prime  Minister Quality Award
8. Quality Awards of the Government of the Russian Federation
9. Rajiv Gandhi National quality Awards
10. Singapore Quality Award
11. Sri Lanka National Quality Award
12. Taiwan National Quality Award
13. Thailand Quality Award
14. Turkish Standard Institution
15. Vietnam Quality Award