รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Banner 1_Thailand Quality Award

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก