สัมมนาและฝึกอบรม

“TQA Journey: Change in Criteria 2024-2025”

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณชุติมา
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
E-mail:  [email protected]   Website: www.ftpi.or.th หรือ www.tqa.or.th

โปรแกรมอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA ประจำปี 2567

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณชุติมา
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
Line : tqatraining
Email : [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณดำรง, คุณคณิน
โทร 02-619-5500 ต่อ 633, 634
E-mail : [email protected]

In-house Training : Excellence Framework
การฝึกอบรมภายในองค์กรที่สามารถเลือกหลักสูตร เวลา และสถานที่ในการเรียนได้ด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขนิษฐา คงประเสริฐลาภ
โทร 02-6195500 ต่อ 586
E-mail : [email protected]

e-Training หลักสูตร Transform Feedback Report into Action Plan


สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณชุติมา
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
Line : tqatraining
Email : [email protected] ; [email protected] ; [email protected]