องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2553

53-1
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Thailand Quality Award – TQA 2010

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2553 : Thailand Quality Class – TQC 2010

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ (นครราชสีมา)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ (นครราชสีมา)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขาหนองจอก)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด

วีดีโอแนะนำองค์กร

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ