องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2554

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554 : Thailand Quality Class – TQC 2011

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี )

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ (นครราชสีมา)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ (นครราชสีมา)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (มหาชัย)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (มหาชัย)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 1)

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 1)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ

 

หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2554

Download ฉบับภาษาไทย

Download ฉบับภาษาอังกฤษ