องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2555

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2555 : Thailand Quality Class – TQC 2012

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (มหาชัย) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)