สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับเกียรติจากองค์กรสิงคโปร์ระดับ World Class ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นเลิศ ภายในงานสัมมนา Winner Conference 2015

          ดร.สันติ กนกธนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คนกลาง) และ Mr.S. Vijakumar Deputy Commissioner (Policy & Administration), The Immigration & Checkpoints Authority (ICA) จากประเทศสิงคโปร์ (ที่ 2 จากขวา) ในงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2015 Award Presentation and Winner Conference” เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับ World Class จากองค์กรประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยองค์กรไทยคุณภาพทั้ง 6 แห่งที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2558 (Thailand Quality Class 2015: TQC) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสายธุรกิจสุกร: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน