รับสมัครการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2560

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภาระกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีคความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร TQA New Assessor Training 2017 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการรับรองคุณสมบัติ ผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 (รับสมัครเฉพาะทาง Online เท่านั้น)