เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

เรียนรู้บทเรียนแห่งความสำเร็จขององค์กร และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ จากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 โดยองค์กรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จขององค์กร ผ่านหนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click