เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปี 2562

เรียนรู้บทเรียนแห่งความสำเร็จ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรเจ้าของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) และ องค์กรผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus : Operation) รวมถึง องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC) ทั้งสิ้น 13 องค์กร ที่รวมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จ ผ่านหนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นแบบอย่าง และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click