สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผนึกกำลังองค์กรระดับ World-Class เผยแพร่ความรู้สู่ความเป็นเลิศใน “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เผยว่า งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2020 Winner Conference : Journeys to the Pride of World-Class Excellence” ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้จัดงานนั้น นับเป็นงานสัมมนาแห่งปีที่รวบรวมองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีนี้เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Virtual Seminar

พร้อมกันนี้ นายปิยะบุตร ยังได้บอกเล่าถึงความตั้งใจและวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา ท่ามกลางข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ว่า “งานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เส้นทางแห่งความสำเร็จ และวิธีปฏิบัติขององค์กรที่ได้รับรางวัล แม้ในปีนี้เราจะต้องพบกับวิกฤตมากมาย แต่การได้มาร่วมเรียนรู้กันในครั้งนี้ อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ทุกองค์กรในประเทศได้มองเห็นแนวทางในการก้าวผ่านวิกฤต และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เมื่อสถานการณ์ของโลกกลับมาดีขึ้น”

สำหรับรายละเอียดภายในงานสัมมนา จะประกอบด้วยการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการอันเป็นประโยชน์จากองค์กรหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข นำโดยองค์กรผู้คว้ารางวัล TQA, TQC Plus และ TQC ประจำปี 2563 ที่พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ภายใต้การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทขององค์กร ยิ่งกว่านั้น ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนองค์รชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (BNQA) รางวัล UK Excellence Awards และ Singapore Quality Award มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผ่านเนื้อหาที่ครอบคลุม สามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรทุกภาคส่วน อาทิ เทคนิคการนำองค์กร การสร้างสรรค์นวัตกรรม แนวทางพัฒนาบุคลากร และการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นต้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

บรรยากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

บรรยากาศ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

บรรยากาศ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

แนะนำหลักสูตร