สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference … เมื่อความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้ในข้ามคืน

สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference

เมื่อความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้ในข้ามคืน

เพราะการจะก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่ง และทานทนต่อทุกสถานการณ์นั้น อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ในงานสัมมนา 21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่เหล่าองค์กรชั้นนำ จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์กร

สิ่งที่น่าสนใจจากการบอกเหล่าขององค์กรต่าง ๆ ในปีนี้ คือ เส้นทางในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ มาดูกันว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสำเร็จขององค์กรเหล่านี้ ?

 

ความสำเร็จต้องเริ่มจาก ‘ผู้นำ’

ผู้นำระดับสูงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การวางกลยุทธ์เรื่อง Leadership จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดย PTT LNG องค์กรหนึ่งที่มาร่วมแชร์ความรู้ในวันนั้น ได้สรุปไว้ว่า ‘ผู้นำระดับสูง’ มีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

บริหารความสัมพันธ์ให้เป็น

ซึ่งความสัมพันธ์ที่ว่านั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรอีกต่อไป แต่หมายถึงการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตร เครือข่าย หรือสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อ ‘ดึงคนเก่ง’ ให้มาร่วมงานและร่วมพัฒนาองค์กร เพราะโลกธุรกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน อาจเป็นเรื่องยากหากเราต้องก้าวไปข้างหน้าเพียงลำพัง ซึ่งมี 3 ขั้นตอนหลักที่ให้ความสำคัญในการสร้าง Business Ecosystem ดังนี้

ทุกการเปลี่ยนแปลงต้อง วางแผน

เมื่อพูดถึง ‘Transformation’ ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือสร้างคุณค่าแบบที่องค์กรต้องการ จากการสรุปสิ่งที่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บางจากฯ องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award 2022 ได้เผยไว้นั้น แสดงให้เห็นว่า การ Transformation ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตา แต่เกิดจากการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวาง ‘Transformation Journey’ ที่ครอบคลุมโจทย์สำคัญขององค์กร เช่น การทำให้กระบวนการเกิดผลิตภาพ พร้อมกับค้นหาว่าอะไรคือคุณค่าที่องค์กรต้องการสร้าง และอะไรที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ ?

“การ Transform ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือสร้างนวัตกรรมของกระบวนการหลัก แต่หัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรยืนอยู่ได้ คือ การ Transform Culture ไปพร้อมกัน”

แน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ ‘วัฒนธรรมองค์กร’ ซึ่งจำเป็นต้องถูกบรรจุเข้าไปใน Transformation Journey เช่นกัน องค์กรที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ในวันนั้น ต่างก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ให้เข้ากับยุคสมัย หรือสถานการณ์ และวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรไปยังบุคลากรนั้น ก็ไม่สามารถใช้เพียงแค่การพูดหรือสื่อสารเท่านั้น แต่องค์กรต้องสร้างบรรยากาศ กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการงานประจำวัน ให้สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังคงเป็นส่วนสำคัญ

และมีแนวโน้มว่าองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่จะมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับและก้าวข้ามอุปสรรคในการ Re-Design องค์กร

สุดท้าย หากความสำเร็จของเรา ทำให้คนรอบข้างพังทลาย คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ ดังนั้น องค์กรที่จะสามารถเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเอาชนะความท้าทายได้ในอนาคต คือ องค์กรที่ดำเนินงาน ภายใต้แนวคิดห่วงใยและใส่ใจโลกภายนอก ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่แสวงผลกำไรหรือความสำเร็จให้ตัวเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งการจะเป็นองค์กรธุรกิจที่ห่วงใยผู้อื่นนั้นเริ่มตั้งแต่ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการดูแล ส่งมอบประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบให้สามารถเติบโตเคียงข้างไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

ค้นหาหลักสูตรอบรบใน TQA Training Program 2023 คลิก