20/2/2020 เวลา 18:00 น. - 20:00 น.

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562  (เวลา 18.00 – 20.00 น.)