20/3/2021 เวลา 15:00 น. - 20:00 น.
  • This event has passed.
15.00 – 18.00 น. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
18.00 – 20.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณ