13/6/2018 เวลา 0:00 น. - 19/6/2018 เวลา 0:00 น.
  • This event has passed.

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กำหนดการอบรม หลักสูตร TQA Assessor Calibration 2017 ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2561  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

รอบที่ 1
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 (1 วัน)
เวลา 08.30 – 17.30 น.
การอบรมสำหรับ Team Lead
รอบที่ 2
วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
เวลา 08.30 – 17.30 น.
การอบรมสำหรับ Experience Assessors 7 ปี ขึ้นไป
รอบที่ 3
วันที่ 18-19 มิ.ย. 2561
เวลา 08.30 – 17.30 น.
การอบรมสำหรับ Experience Assessors 0-6 ปี