12/2/2022 เวลา 10:00 น. - 16:00 น.
  • This event has passed.

กิจกรรม Feedback Day มีกำหนดการในเบื้องต้น ดังนี้

  • เวลา 10.00-12.00 น. สำหรับ Team Lead
  • เวลา 13.00-16.00 น. สำหรับ ผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์