13/6/2019 เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
  • This event has passed.

Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ

ครั้งที่ 1 : วันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)