4/7/2019 เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
  • This event has passed.

Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ

ครั้งที่ 2 : วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย