8/8/2019 เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
  • This event has passed.

Learning and Sharing with Winner Organizations เยี่ยมชมหน่วยงานภายในประเทศ

ครั้งที่ 3 : วันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)