18/8/2021 เวลา 9:00 น. - 20/8/2021 เวลา 17:00 น.
  • This event has passed.

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2020 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก Thailand Quality Award 2020 Winner Conference
หรือ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 – 435  (สุภารัตน์,ชุติมา,ผ่องอำไพ)