รายละเอียดการอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 e-mail: [email protected]

ยื่นใบสมัครอบรม (ใบสมัครแบบออนไลน์) >>> Click

คู่มือการสมัคร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 >>> Click

วิธีการสมัคร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (online) >>> Click