รายละเอียดการอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1 มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร 02 619 5500 ต่อ 632, 634 (พิมพ์พรรณ, ดำรง) e-mail: [email protected]

ยื่นใบสมัครอบรม (ใบสมัครแบบออนไลน์) >>> Click

คู่มือการสมัคร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 >>> Click

วิธีการสมัคร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (online) >>> Click