รายละเอียดการอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

   เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 e-mail: [email protected]