กรณีศึกษา รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 : กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

รายละเอียด : หนังสือ กรณีศึกษา Best Practices 2019 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

Download – TQA_Best Practices 2019