กรณีศึกษา รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียด : หนังสือ กรณีศึกษา Best Practices 2019 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Download – TQA_Best Practices 2019