เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553

รายละเอียด : รวบรวมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัล TQA และ TQC ประจำปี 2553 จำนวน 11 องค์กร

Download – eBook เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2553