เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2559

รายละเอียด : รวบรวมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัล TQC ประจำปี 2559 จำนวน 7 องค์กร

Download –> eBook: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2559