Societal Responsibility กรณีศึกษา บริษัท สวิฟท์ จำกัด

รายละเอียด : หนังสือกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Societal Responsibility 1 ใน 11 ของค่านิยมหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Download – eBook Societal Responsibility กรณีศึกษา บริษัท สวิฟท์ จำกัด