หนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2562 – TQC

รายละเอียด : รวบรวมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 8 องค์กร

Download –> หนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2562 – TQC