5/4/2018 เวลา 8:00 น. - 17:00 น.
  • This event has passed.

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 2 มีนาคม 2560 ผู้สนใจกรุณาติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 (รับสมัครเฉพาะทาง Online ผ่าน www.tqa.or.th เท่านั้น)