25/1/2019 เวลา 8:30 น. - 14:00 น.
  • This event has passed.

กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ

เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA สำหรับองค์กร SMEs จากองค์กรตัวอย่าง

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น. ห้อง บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม click