ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครขอรับรางวัล

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

  1. ชำระโดยเช็ค ที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชั้น 14 โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
  2. ชำระผ่านธนาคาร โดยนำเงินฝากเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่ 210-0-50861-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า พร้อมส่งเอกสารใบ Pay In หรือหลักฐานการนำฝาก เพื่อยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม โดยส่งโทรสารมาที่หมายเลข 02-619-8085 หรือ E-mail : [email protected] หรือ ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่หมายเลข 02-619-5500 ต่อ 630-634

หมายเหตุ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการตามช่องทางที่ 1-2 เท่านั้น และไม่รับชำระในรูปแบบเงินสด