องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2561

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Operation)

 • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Customer)

 • ธนาคารออมสิน

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) 

 • เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย