เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2565 – TQA

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดทำ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้นแบบขององค์กรที่มีความพยายามในการปรับปรุง และยกระดับประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความสำเร็จและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการดำเนินการที่เป็นเลิศในการก้าวสู่การเป็น Green Friendly Refinery ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เคียงข้างสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ศึกษาความสำเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร คลิก –> Supplement 2022_TQA