เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2560

รายละเอียด : รวบรวมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัล TQC+ และ TQC

ประจำปี 2560 จำนวน 4 องค์กร

Download –> eBook: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2560