หนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2562 – TQA & TQC+:Operation

รายละเอียด : รวบรวมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 3 องค์กร

Download –> หนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2562 – TQA & TQC Plus